Anniston


Anniston
Sp Ãnistonas Ap Anniston L JAV Kalhūno apyg. c. (Alabama)

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.